ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΦΕΣΣΑΤΟΥ

Ειδικότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδίατρος – Παιδογαστρεντερολόγος

Θέση: Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής,

Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εξωτερική Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Ορθοπρωκτικών και Ουρογεννητικών Παθήσεων

Εκπαίδευση-μετεκπαίδευση- διδακτορική διατριβή

 • Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΩΝ
 • Αγροτικός ιατρός στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Λιβαδειάς και στο Κέντρο Υγείας Αλιάρτου.
 • Ειδικευόμενη ιατρός στην Β’ Παιδιατρική Κλινική του Π. Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλ. Κυριακού»: υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Θ. Καρπάθιου
 • Εξειδικευόμενη παιδίατρος στο στην ΜΕΝΝ στο Νεογνολογικό τμήμα του Π.Γ.Ν. «Αλεξάνδρα» και στην ΜΕΘ παιδιώντου Π.Γ.Ν.Παίδων «Παν.& Αγλ. Κυριακού»
 • Εξειδικευόμενη παιδίατρος με θέση επιμηλήτριας Α΄ στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή, κατόπιν χορηγήσεως εκπαιδευτικής άδειας από το ΚΕΣΥ, στο γαστρεντερολογικό τμήμα της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής του ΠΓΝ Παίδων «Αγ.Σοφία» και στο ενδοσκοπικό τμήμα της Β’ Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 • Παρακολούθηση νοσηλευομένων παιδιών και της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων της ηπατολογικής κλινικής στο King’s College Hospital NHS στο Λονδίνο
 • Ανακηρύχθηκα Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό «Άριστα» (29/6/2009), με θέμα: «Η ενδοθηλίνη-1 σε παιδιά με Henoch-Schönlein πορφύρα» που εκπονήθηκε από την Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδακτικό έργο

Α. Εκπαίδευση σε προπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα γενικής Παιδιατρικής και παιδιατρικής γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας και διατροφής με διδασκαλία στους θαλάμους, μαθήματα στην κλινική και από αμφιθεάτρου των φοιτητών 11ου και 12ου εξαμήνου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εκπαιδευτής στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: «Παιδοχειρουργικής – Παιδοορθοπαιδικής» για τους φοιτητές 7ου, 9ου και 11ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με θεματολογία: «Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος» και «Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου»

Β. Εκπαίδευση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Διδασκαλία ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών

 • Σε θέματα γενικής Παιδιατρικής και παιδιατρικής γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας και διατροφής, στους θαλάμους, μαθήματα στην κλινική και από αμφιθεάτρου
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα βιβλιογραφικών ενημερώσεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ακτινολογικών συναντήσεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 • Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» με θέμα «Αιμορραγία πεπτικού»
 • Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ “Παθολογία, Χειρουργική & Ακτινολογία Στόματος” στο μάθημα “Εσωτερική Παθολογία” του Τμήματος Οδοντιατρικής, με θέμα “Γαστρεντερολογικά νοσήματα στην παιδική ηλικία”

Γ. Εκπαιδευτής εξειδίκευσης με ειδικό αντικείμενο

 • Από τον Φεβρουάριο του 2020 είμαι υπεύθυνη της εκπαίδευσης με ειδικό αντικείμενο την παιδιατρική γαστρεντερολογία, ηπατολογία και διατροφή της παιδιάτρου Αφροδίτης Κούρτη η οποία κατέχει θέση παιδιάτρου μέσω ΕΟΔΥ.
 • Από το 2013 παρακολουθούν- εκπαιδεύονται, σε μορφή rotation, στα ειδικά ιατρεία παιδογαστρεντερολογίας ειδικευόμενοι ιατροί τόσο από την Γ΄Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, όσο και από άλλες παιδιατρικές κλινικές κεντρικών νοσοκομείων (ΠΓΝ Παίδων «Αγία Σοφία», ΠΓΝ «Τζάνειο», ΠΓΝ «Άγιος Παντελεήμων», ΠΓΝ «ΘΡΙΑΣΙΟ»)

Ερευνητικό έργο

 • Αφορά το ευρύ φάσμα της Παιδιατρικής και της εξειδίκευσής μου στην Παιδογαστρεντερολογία, Ηπατολογία, Διατροφή.
 • Το χρονικό διάστημα της ειδικότητας εργάσθηκα ως βοηθός έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής, στον Τομέα Στατιστικής και Τεκμηρίωσης και της Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας.
 • Συμμετέχω σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και σε 8 μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα / μελέτες

Οργανωτική – διοικητική εμπειρία και ικανότητα

 • Θεμελίωσα, οργάνωσα, λειτουργώ και είμαι επιστημονικά υπεύθυνη του παιδογαστρεντερολογικού τμήματος της Γ ΄Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 • Θεμελίωσα, οργάνωσα, λειτουργώ και είμαι επιστημονικά υπεύθυνη, σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα ενηλίκων, «Ιατρείο Μετάβασης Εφήβων με χρόνια προβλήματα πεπτικού»
 • Επαναλειτούργησα και οργάνωσα το παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο του ΠΓΝ Παίδων «Π&Α.Κυριακού». Ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη για το ειδικό εξωτερικό ιατρείο, για τα νοσηλευόμενα παιδιά και τις ενδοσκοπικές-διαγνωστικές πράξεις (2015-2016 => 2έτη)
 • Οργάνωση εβδομαδιαίων κλινικών συζητήσεων σε συνεργασία με το ακτινολογικό τμήμα του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» για τους ειδικευόμενους και ειδικευμένους γιατρούς της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2015-σήμερα).
 • Διετέλεσα Εισηγητής σε κρίσεις – επιλογές Ιατρών Ε.Σ.Υ. επί 15ετία
 • Είμαι μέλος στο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, για θέσεις Νοσοκομείων
 • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Ετήσιου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής (2015)
 • Μέλος της τοπικής διοργανωτικής επιτροπής (Local Organizing Committee) του Annual Meeting ESPGHAN, Αθήνα, 2016
 • Εκλέχθηκα Γ.Γ της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής (2019) και Αντιπρόεδρος (2021)

Συμμέτοχη σε επιστημονικές συναντήσεις

 • Συμμετείχα με 32 επιστημονικές εργασίες σε 23 διεθνή Συνέδρια και με 77 εργασίες σε 36 ελληνικά συνέδρια
 • Συμμετείχα με διάλεξη/εισήγηση σε 51 Συνέδρια
 • Προεδρεύων σε 6 Συνέδρια/ Ημερίδες

Συνεργασίες με πανεπιστήμια/κέντρα του εξωτερικού

 • 2013 – σήμερα, Institute of Immunology, University of Muenster, Prof J. Roth. Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με PSTPIP1-Associated Myeloid-Related Proteinemia Inflammatory Syndrome.
 • 2017- σήμερα, ηπατολογική κλινική King’s College Hospital NHS London (Dr T. Grammatikopoulos), μελέτησπανίωνμεταλλάξεωνχολόστασης.
 • 2020 – σήμερα, Southampton Children’s Hospital, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, transitional care. Μετάφραση και χρήση του υλικού για την μετάβαση εφήβων στη ιατρική φροντίδα των ενηλίκων «Ready Steady Go» και «Hello to adult services»

Συντακτικό και ερευνητικό συγγραφικό έργο

 1. Βιβλία
  Μία (1) Μονογραφία, δεκαπέντε (15) κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία και ένα (1) ξενόγλωσσο
 2. Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις: 29
 3. Ξενόγλωσσες περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένες σε διεθνή Ιατρικά Περιοδικά: 20
 4. Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 32
 5. Δημοσιεύσεις σε Eλληνικά Iατρικά Περιοδικά: 7 (υπό περιληπτική μορφή: 10)
 6. Συμμετοχή με 77 ανακοινώσεις σε 36 Ελληνικά Συνέδρια

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

 1. Ελληνικές

α) Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

β) Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

γ) Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας

δ) Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

ε) Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής

στ) Ελληνική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας

ζ) Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών νοσημάτων του Εντέρου

 1. Διεθνής

α) Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία (AAP)

β) Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN)

Κοινωνικό έργο

 • Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως αγροτικός ιατρός έλαβα μέρος ως εθελοντής υπεύθυνος γιατρός στις εξορμήσεις του τμήματος της αιμοδοσίας
 • Φιλοξενία ορφανών παιδιών από τον πόλεμο του Κοσσόβου (δράση μέσω του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας).
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων Ρόδου του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής.
 • Συμμετοχή στην παροχή ιατρικής βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους του Μενιδίου από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 μέσω του προγράμματος βοήθειας του Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού