ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ

Πρόκειται για την προβολή μερικώς ή πλήρως του βλεννογόνου του πρωκτού δια του πρωκτικού δακτυλίου. Εμφανίζεται συνήθως μεταξύ βρεφικής ηλικίας και 4 ετών, με μεγαλύτερη συχνότητα το πρώτο έτος της ζωής και συχνότερη εμφάνιση στα αγόρια.

Η αυξημένη συχνότητα της πρόπτωσης στα παιδιά συνδέεται με ανατομικές ιδιαιτερότητες σε αυτήν την ηλικία, όπως η κατακόρυφη πορεία του ορθού, η χαμηλότερη θέση του , η μεγαλύτερη κινητικότητα του σιγμοειδούς και άλλοι παράγοντες

Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά μικρότερα του έτους (στο 75% των περιπτώσεων).  

Η πρόπτωση του ορθού θεωρείται σύμπτωμα υποκείμενης κατάστασης.
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

 • την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (σε δυσκοιλιότητα, έντονο βήχα, πολλαπλούς εμέτους),
 • το διαρροϊκό σύνδρομο,
 • την κυστική ίνωση,
 • τον υποσιτισμό,
 • την αδυναμία του πυελικού εδάφους,
 • την ελκώδη κολίτιδα
 • τους πολύποδες του παχέος εντέρου,
 • τον συγγενή υποθυρεοειδισμό
 • νευρολογικά σύνδρομα,

ενώ σε ποσοστό 17% δεν εντοπίζεται υποκείμενη αιτιολογία. 

ΤΥΠΟΙ

Τύπος Ι ή μερική πρόπτωση όπου προπίπτει μόνο ο βλεννογόνος και συνήθως αφορά προβολή λιγότερη από 2 εκ. και προκαλεί ακτινωτές πτυχές στο πρωκτικό δέρμα.

Τύπος ΙΙ ή αληθής πρόπτωση που περιλαμβάνει την πλήρη προβολή του πρωκτικού τοιχώματος και προκαλεί ομόκεντρες πτυχώσεις.

Αυτός ο τύπος χωρίζεται σε 3 βαθμούς:

 • 1ος βαθμός πρόπτωσης που περιλαμβάνει την βλεννοδερματική σύνδεση και το μήκος της είναι μεγαλύτερο από 5 εκ.
 • 2ος βαθμός πρόπτωσης δεν συμμετέχει η βλεννοδερματική σύνδεση και το μήκος είναι μεταξύ 2-5 εκ
 • 3ος βαθμός η πρόπτωση είναι εσωτερική και δεν διέρχεται από τον πρωκτικό δακτύλιο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση είναι κλινική και είτε οι γονείς περιγράφουν την πρόπτωση του ορθού που ανατάχθηκε είτε διαπιστώνεται κατά την κλινική εξέταση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση της πρόπτωσης του ορθού είναι συντηρητική, θεραπεύοντας την υποκείμενη αιτία. Απαιτείται άμεση ανάταξη του προπτίπτοντος εντέρου το συντομότερο, ενώ η παραμονή αυτού εκτός προκαλεί οίδημα, αιμορραγία, έλκη και μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάταξη.

Η χειρουργική αποκατάσταση είναι απαραίτητη σε συχνές υποτροπές της πρόπτωσης ή σε αδυναμία ανάταξης. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει τη σκληρυντική θεραπεία με ενέσεις στον υποβλεννογόνιο ή  την ορθοπηξία κατά Ekehorn. Η επιλογή της θεραπείας καθορίζεται από τον βαθμό πρόπτωσης, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και την υποκείμενη αιτιολογία.

Η πρόγνωση της πρόπτωσης του ορθού είναι πολύ καλή με ποσοστό 90% των παιδιών ηλικίας μέχρι 3 ετών να ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία.