ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ - ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Το περιεδρικό απόστημα είναι η συλλογή πύου κοντά στον πρωκτικό δακτύλιο, το οποίο συνήθως συνδέεται με συρίγγιο με το ορθό. Πιο συχνά εμφανίζεται σε αγόρια με μεγαλύτερη συχνότητα στα βρέφη ηλικίας 3-8 μηνών. 

Η δημιουργία του περιεδρικού συριγγίου σχετίζεται με την απόφραξη των πρωκτικών κρυπτών στο ύψος της οδοντωτής γραμμής του πρωκτικού σωλήνα και μπορεί να εμφανισθεί σε τραύμα, ανοσοκαταστολή, σε φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα).  

ΤΥΠΟΙ

Τα αποστήματα και συρίγγια εξαπλώνονται από το σημείο εμφάνισής τους σε διάφορες ανατομικές θέσεις.

– Στο διασφιγκτηριακό χώρο, δηλαδή ανάμεσα στον έξω και έσω σφιγκτήρα

– Στον περιπρωκτικό χώρο, δίπλα στον πρωκτό

– Στον ισχιοορθικό χώρο, ανάμεσα στο ορθό και το ισχιακό κύρτωμα

– Στον χώρο πάνω από τον ανελκτήρα του πρωκτού


ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση είναι κλινική με την εμφάνιση μιας επιφανειακής, επώδυνης διόγκωσης στην πρωκτική χώρα που πολλές φορές συνοδεύεται με εμπύρετο στα βρέφη. Στη κλινική εξέταση διαπιστώνεται οίδημα και ευαισθησία στην περιπρωκτική χώρα. Αν το απόστημα είναι διασφιγκτηριακό μπορεί να μη φαίνεται εξωτερικά και να γίνεται αντιληπτό μόνο με τη δακτυλική εξέταση. Στην περίπτωση του συριγγίου παρατηρείται μια μικρή οπή από την οποία εξέρχεται ορώδες υγρό ή πύον. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι χειρουργική με διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος και χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής. Τα διασφιγκτηριακά αποστήματα παροχετεύονται δια του πρωκτού, μετά από τομή στον υπερκείμενο βλεννογόνο και τον έσω σφιγκτήρα. Η υποτροπή του αποστήματος είναι συχνή, περίπου σε ποσοστό 30-40% οι ασθενείς παρουσιάζουν νέο απόστημα ή συρίγγιο. Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου περιλαμβάνει την συριγγοτομή με την διάνοιξη του συριγγίου και την απόξεση του αυλού του ή τη συριγγεκτομή, δηλαδή την αφαίρεση του συριγγίου με τους πέριξ ιστούς.

Σήμερα με τα laser νέας γενιάς με εύκαμπτη οπτική ίνα είναι δυνατή η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων και στα παιδιά υπό προϋποθέσεις.
Στο Κέντρο μας έχουν αντιμετωπισθεί βρέφη με τη μέθοδο   FiLaC (Fistula-tract Laser Closure) σε περιεδρικά συρίγγια που αντιμετωπίσθηκαν σε πρώτο χρόνο με αντιβιοτική αγωγή και προσήλθαν για την αντιμετώπιση του συριγγίου. Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση του συριγγίου με εύκαμπτη μήλη. Στη συνέχεια  εισέρχεται η οπτική ίνα του laser στο συριγγοποιημένο πόρο και τον συρρικνώνει. Με τον τρόπο αυτό το συρίγγιο κλείνει και επουλώνεται.