ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στον προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο πολλές φορές τίθεται η υποψία παθήσεων του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να διενεργηθεί ένας λεπτομερής διαγνωστικός έλεγχος (μαγνητική τομογραφία εμβρύου κ.λ.π.) έτσι ώστε να προσεγγισθεί καλύτερα το πιθανό πρόβλημα.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεών σας, η ομάδα εμπειρογνωμόνων του κέντρου μας, θα συζητήσει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα συναντηθεί μαζί σας. Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της συνάντησης της ομάδας περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση του προβλήματος του μωρού σας
  • Περιγραφή των επιλογών προγεννητικής θεραπείας, εάν χρειάζεται
  • Ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη φροντίδα της υπόλοιπης εγκυμοσύνης σας και του τοκετού
  • Περιγραφή της θεραπείας και
  • Περιγραφή της μακροπρόθεσμης έκβασης του μωρού σας μετά τη γέννησή του

Η ομάδα μας παρέχει ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση και συμβουλευτική, στους γονείς, που στον προγεννητικό έλεγχο τίθεται η διάγνωση ή η υποψία συγγενούς πάθησης με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της άμεσης και έγκαιρης αντιμετώπισης αμέσως μετά τη γέννηση.

Επίσης παρέχεται συμβουλευτική σε γυναίκες που επιθυμούν να κυοφορήσουν και έχουν χειρουργηθεί οι ίδιες με ορθοπρωκτικές ανωμαλίες, Hirschsprung κ.α.