ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το εσωτερικό του πεπτικού σωλήνα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς επιδιόρθωσης όπου τα παλιά κύτταρα πεθαίνουν και παίρνουν τη θέση τους νέα κύτταρα.

Μερικές φορές αυτή η διαδικασία ανανέωσης δημιουργεί μια ανάπτυξη ιστού που αναφέρεται ως πολύποδας και μπορεί να εντοπίζεται στο στομάχι, το λεπτό έντερο ή το παχύ έντερο.

Ξεκινούν ως μικροί σε μέγεθος αλλά μπορεί να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου σε μέγεθος σταφυλιού ή μεγαλύτερο.

ΤΥΠΟΙ

Οι πολύποδες είναι δύο τύπων:

  • Οι αμαρτωματώδεις που μοιάζουν με μανιτάρια και ονομάζονται νεανικοί πολύποδες
  • Οι Αδενωματώδεις που μπορούν να είναι είτε επίπεδοι είτε σαν μανιτάρια

Στα παιδιά εμφανίζονται συνήθως οι αμαρτωματώδεις νεανικοί πολύποδες και έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο μακροχρόνιων προβλημάτων.
Οι αδενωματώδεις πολύποδες μπορούν να εμφανισθούν σε παιδιά και υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ένας πολύποδας του παχέος εντέρου εμφανίζεται σε περίπου 1-2% των παιδιών. Ο πιο συνηθισμένος τύπος πολύποδας στα παιδιά είναι ο αμαρτωματώδης που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 95% των πολυπόδων. Οι νεανικοί πολύποδες απαντώνται συνήθως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 2 έως 6 ετών, αλλά μπορούν να βρεθούν σε μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας έως περίπου 10 ετών. Οι περισσότεροι είναι ακίνδυνοι και βρίσκονται στο κατώτερο  μισό του παχέος εντέρου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συνήθως τα παιδιά με πολύποδα εμφανίζουν αιμορραγικές κενώσεις χωρίς πόνο. Η αιμορραγία μπορεί να επαναλαμβάνεται για εβδομάδες έως μήνες, με μικρές ποσότητες αιμορραγίας. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν σιδηροπενική αναιμία (αδυναμία, κόπωση, ωχρότητα ή πονοκέφαλο).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν άλλα συμπτώματα, όπως πόνο στην κοιλιά ή διάρροια με βλέννα. Οι πολύποδες μπορούν να παρατηρηθούν από τους γονείς μετά από μια κένωση όπου προβάλουν έξω από τον πρωκτό και στη συνέχεια επιστρέφουν στο ορθό. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο όταν η εντόπιση του πολύποδα είναι πλησίον του πρωκτού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο γιατρός σας θα συστήσει μια κολονοσκόπηση όπου εξετάζεται το εσωτερικό του παχέος εντέρου με ένα όργανο, που ονομάζεται κολονοσκόπιο. Όταν βρεθεί πολύποδας, ο παιδογαστρεντερολόγος θα χρησιμοποιήσει ένα μικρό όργανο σύλληψης που μπαίνει μέσα στο κολονοσκόπιο για να αφαιρέσει ολόκληρο τον πολύποδα. Ο παιδογαστρεντερολόγος θα εξετάσει ολόκληρο το παχύ έντερο με το κολονοσκόπιο για να βεβαιωθεί ότι βρέθηκαν και αφαιρέθηκαν όλοι οι πολύποδες. Στη συνέχεια, ο πολύποδος αποστέλλεται για παθολογοανατομική εξέταση, για να προσδιοριστεί τι είδους είναι.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές των πολυπόδων;

Η σημασία των νεανικών πολυπόδων στα περισσότερα παιδιά δεν είναι η ίδια με εκείνη των αδενωματοδών πολυπόδων σε ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Εάν ένα παιδί διαπιστωθεί ότι έχει έναν νεανικό πολύποδα θα πρέπει να ξεκινήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου σε ηλικία ενηλικίωσης σε ηλικία των 50 όπως ο γενικός πληθυσμός.

Πότε χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για το παιδί μου με τους πολύποδες;

Πρόσθετοι δείκτες κινδύνου που χρειάζονται περαιτέρω μελέτη περιλαμβάνουν:

  • Το οικογενειακό ιστορικό
  • Ένα παιδί με περισσότερους από 5 νεανικούς πολύποδες κατά την πρώτη εξέταση του παχέος εντέρου.
  • Η ανάπτυξη πρόσθετων νεανικών πολυπόδων μετά την αρχική απομάκρυνση πολυπόδων.
  • Πολύποδες στο στομάχι ή στο λεπτό έντερο.
  • Ένα ή περισσότερα αδενώματα σε παιδί ή έφηβο.