ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)

Η θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα με την πάθηση μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική (ενδοσκοπική, χειρουργική).

 • Η Συντηρητική θεραπεία (φαρμακευτική, διατροφική κ.λ.π.) περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και της ακράτειας κοπράνων οποιασδήποτε αιτιολογίας, τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ), τη Νευρωνική Εντερική Δυσπλασία (Neuronal intestinal dysplasia-NID) και ειδικότερα προβλήματα που προκύπτουν από εγχειρήσεις αποκατάστασης ορθοπρωκτικών ανωμαλιών και νόσου του Hirschsprung.
 • Η Ενδοσκοπική παρέμβαση η οποία είναι σημαντικό εργαλείο διαγνωστικό ή και θεραπευτικό για το μεγαλύτερο ποσοστό των ως άνω παθήσεων.
  Περιλαμβάνει:
  • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
  • ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
  • ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
 • Η Χειρουργική αποκατάσταση η οποία περιλαμβάνει:
  • ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (PSARP, MINI PSARP, PSARPVUR)
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (MALONE σκωληκοειδοστομία ή νεοσκωληκοειδοστομία) στα παιδιά που χρειάζονται καθημερινούς υποκλυσμούς από το ορθό και δεν το επιθυμούν
   [ANTEGRADE CONTINENCE ENEMA (ACE) PROCEDURE MALONE APPENDICOSTOMY OR NEO-APPENDICOSTOMY]
  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΑΚΟΛΟ – HIRSCHSPRUNG (DUHAMELL- MARTIN)
  • ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΡΙΓΓΙΑ (κλασσική ανοικτή αποκατάσταση ή ενδοσκοπική αποκατάσταση με laser)
  • ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ – διόρθωση ανάλογα με την περίπτωση
  • ΡΑΓΑΔΕΣ – ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ
  • ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ –ενδοσκοπική αφαίρεση
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (NID, δυσκοιλιότητα, ακράτεια κοπράνων, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου)