ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η Διαγνωστική διερεύνηση περιλαμβάνει πλήρη κλινικό, εργαστηριακό, λειτουργικό και επεμβατικό έλεγχο:

  • ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τους ειδικούς ανάλογα με το είδος της πάθησης
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
    • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
    • ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ (Ακτινολογικός, Υπερηχογραφικός, C-T, MRI, Σπινθηρογραφικός)
    • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ (Ιστολογικός, Ιστοχημικός, Ανοσοιστοχημικός, Μοριακός)
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ (Μανομετρία ορθού, ουροδυναμικός έλεγχος)
  • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ (Ενδοσκοπήσεις)