ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΒΡΑΣ

Ειδικότητα: Παιδοχειρουργός

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής- Δ/ντης Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. “ATTIKON” (2018-σήμερα)

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Tίτλος Ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων
 • Εξειδίκευση στην ΜΕΘ Παίδων
 • Διδάκτωρ Ιατρικής. Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση

 • Birmingham Children’s Hospital-Pediatric Surgery Department- Birmingham, United Kingdom
 • Brampton Children’s Hospital- Pediatric Cardiac Intensive Care Unit-London, United Kingdom
 • St James Infirmary Hospital-Pediatric Surgery Department-Leeds, United Kingdom

Επαγγελματική Προϋπηρεσία 

 • Ειδικότητα Παιδοχειρουργικής (1986 – 1993)

– Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο- Β’ Χειρουργική Κλινική

– Παιδοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου “ Έλενα Βενιζέλου” και Β’ Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”

 • Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Παίδων-Νοσκομείο Παίδων Πεντέλης (1993-1995)
 • Επιμελητής Β ’στην Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (1997)
 • Επιμελητής Β’ στη ΜΕΘ Παίδων – Νοσοκομείο Παίδων (1997-2001) “Η Αγία Σοφία”.
 • Επιμελητής Β’ στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (2001-2006)
 • Επιμελητής Α’ στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (2006-2009)
 • Λέκτορας Παιδοχειρουργικής στο ΠΓΝ “ATTIKON” (2009-2014)
 • Επίκουρος Καθηγητής Παιδοχειρουργικής στο ΠΓΝ “ATTIKON” (2014-2019)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοχειρουργικής στο ΠΓΝ “ATTIKON” (2019-σήμερα)

 Κλινικό Ενδιαφέρον 

 • Συγγενείς και επίκτητες παθήσεις νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας
 • Λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική

Επιστημονικό-ερευνητικό έργο 

 • Σύνολο  δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά: 80
 • Ανακοινώσεις σε Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 124
 • Πειραματική έρευνα σε ζωικά μοντέλα συστροφής όρχεως 

Διδακτικό έργο

 • Υπεύθυνος του υποχρεωτικού κατ’επιλογή μαθήματος “Παιδοχειρουργική-Παιδοορθοπαιδική” της Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή ως διδάσκων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 • European Pediatric Surgeon Association (EUPSA)
 • European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons
 • World Federation of Associations of Pediatric Surgeons
 • Ελληνική Παιδοχειρουργική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία