ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΟΠΑΝΗ

Ειδικότητα: Ψυχολόγος

Θέση: Ψυχολόγος στη μονάδα Institute of Life –Ιασώ ,Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2016-σήμερα)

 • Συμβουλευτική υποστήριξη υπογόνιμων γυναικών και ζευγαριών

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Msc) « Ψυχική υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων », Ιατρική σχολή, Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Απόφοιτη Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού   Πανεπιστήμιου (ΕΚΠΑ) Αθηνών,   Βαθμός  πτυχίου «Λίαν Καλώς » (7,82)

Πτυχιακή εργασία: «Η σχέση της συνοχής και της προσαρμοστικότητας με τη διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου» Αξιολόγηση εργασίας: άριστα  (9)

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (E.K. Ψ &Ψ.Υ) ,επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής Π Σακελλαρόπουλος –  Κέντρο Ημέρας (followup) για ψυχικές διαταραχές (2015-2017)
 • Πρακτική Άσκηση στο ΓΝΑ « Σισμανόγλειο –Αμαλία Φλέμιγκ »,  Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων (2013- 2014)

Μετεκπαίδευση

 • Εκπαίδευση στη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου/ τεστ προσωπικότητας  MMPI-2  (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) (2019)
 • Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικών δεξιοτήτων στην Ψυχοπαθολογία, Α Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών & Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. (2017-2018)
 • Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην   Κλινική  Ψυχοπαθολογία   «Παναγιώτης Ουλής »  Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών –Αιγινητείο Νοσοκομείο  το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής ( Ε.Π.Ι.Ψ.Υ)  & η εταιρεία Προαγωγή της Γνώσεις στις Ψυχικές Διαταραχές (2015-2016)
 • Σειρά σεμιναρίων επί κλινικού υλικού « Θέματα   Ψυχικής Υγείας του Παιδιού», Εταιρεία εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας(2015-2016)
 • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αναπτυξιακή   Ψυχοπαθολογία », Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου  Παίδων «Η Αγία Σοφία » (2014-2015)

Επιστημονικό έργο 

 • Souropani M. ,Konstadoudaki M. , “Effects of infertility on quality of life in greek infertile women” , 34th Annual Meeting of ESHRE, Barcelona, Spain 1-4 July 2018 (Poster presentation)

Υποτροφίες

 • Υποτροφία από το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( Ι.Κ.Υ)   για το Πρόγραμμα  δια βίου  μάθησης   ERASMUS
  Ίδρυμα Υποδοχής: Universität Koblenz – Landau, Campus  Landau Deutschland Fachbereich:  Psychologie