ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ

Ειδικότητα: Παιδογαστρεντερολόγος

Θέση: Διευθύντρια  Παιδογαστρεντερολόγος ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Βασική εκπαίδευση
  Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Υπηρεσία υπαίθρου
  Αγροτικός Ιατρός Υγειονομικού Σταθμού Φουρνάς Ευρυτανίας
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
  Ειδικευόμενη ιατρός 1ης Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθήνας, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
 • Ειδικότητα
  Παιδιατρική. Εξετάσεις ειδικότητας, Φεβρουάριος 1995
 • Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό
  Eξειδίκευση στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Great Ormond Street Hospital for Children and Institute of Child Health, University College London

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Από το 1995, μετά τη λήψη της ειδικότητας παρέμεινα επί διετία στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση με το Πανεπιστήμιο με καθήκοντα επιμελητού. Παρακολουθούσα και συμμετείχα στη λειτουργία του Γαστρεντερολογικού Τμήματος της Κλινικής Ήμουν υπεύθυνη για τη νοσηλεία και διακίνηση ασθενών τμήματος της Κλινικής, εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευομένων ιατρών . Συμμετείχα ενεργά στο πρόγραμμα εφημεριών της Κλινικής .

Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης μου στο Λονδίνο με Υποτροφία από το  Ιδρυμα (ReutersFoundation) απέκτησα εμπειρία στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας. Συμμετείχα ενεργά στη λειτουργία του Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος (νοσηλεία ασθενών, εξωτερικά ιατρεία, διενέργεια εξετάσεων). Παράλληλα εξασκήθηκα σε ενδοσκοπικές τεχνικές, σε τεχνικές μελέτης κινητικότητας του πεπτικού συστήματος όπως μανομετρία, ηλεκτρογαστρογραφία, phμετρία κ.α.

Μετά την επιστροφή μου από την Αγγλία παρέμεινα ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης από στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Κλινικής με καθήκοντα επιμελητού. Συμμετείχα ενεργά στη λειτουργία της κλινικής και στις εφημερίες αλλά κυρίως ασχολήθηκα με τη διακίνηση, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών ασθενών της κλινικής στην Γαστρεντερολογική Μονάδα της Κλινικής.

Από την 1/9/98 ως την 1/1/2000 είχα έμμισθη θέση ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση με το Πανεπιστήμιο   στην Γαστρεντερολογική μονάδα της Κλινικής.

Από την 1/1/2000- 28/2/2002 είχα τα ίδια καθήκοντα στην Γαστρεντερολογική μονάδα της Κλινικής με έμμισθη θέση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Από την 1/3/2002 ως την 30/9/2002  παρέμεινα ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Γαστρεντερολογική μονάδα της Κλινικής.

Τον Οκτώβριο του 2002 ανέλαβα την οργάνωση του Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος της ΕυρωκλινικήςΠαίδων. Οργανώθηκε και λειτουργεί Εξωτερικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο , Ενδοσκοπική Μονάδα και Μονάδα Κινητικότητας Πεπτικού (μανομετρία ορθού – οισοφάγου, πεχαμετρία – εμπεδησιομετρία, δοκιμασίες αναπνοής). Λειτουργεί  τακτικό Γαστρεντερολογικό ιατρείο, ενδοσκοπικό τμήμα και εργαστήριο κινητικότητας πεπτικού με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού

Το 2011 συμμετείχα στην οργάνωση και  λειτουργία του Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος του ΙΑΣΩ Παίδων. Οργανώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο και λειτουργεί Εξωτερικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο , Ενδοσκοπική Μονάδα και Μονάδα Κινητικότητας Πεπτικού (μανομετρία ορθού – οισοφάγου, πεχαμετρία – εμπεδησιομετρία, δοκιμασίες αναπνοής). Λειτουργεί  τακτικό Γαστρεντερολογικό ιατρείο, ενδοσκοπικό τμήμα και εργαστήριο κινητικότητας πεπτικού.

Παράλληλα από το 2013 παραμένω ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Γαστρεντερολογική μονάδα της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθήνας με κύριο έργο τη λειτουργία της Μονάδας Κινητικότητας Πεπτικού

 Κλινικό Ενδιαφέρον 

 • Παθήσεις κινητικότητας πεπτικού, Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, Παθήσεις πεπτικού νεογνών

Επιστημονικό έργο 

Α. Ερευνητικό έργο

 • Η επιστημονική μου δραστηριότητα άρχισε κατά τη διάρκεια αναμονής για την έναρξη της ειδικότητας στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας. Ασχολήθηκα σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη μελέτη του παθητικού καπνίσματος στα παιδιά με μέτρηση της κοτινίνης ούρων). Το αντικείμενο αυτό αποτέλεσε και το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής.
 • Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης στην Αγγλία ασχολήθηκα με τρία κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα. Το πρώτο αφορούσε την παρακολούθηση παιδιών πού είχαν εκτεθεί σε αυξημένες δόσεις μαγγανίου κατά τη χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής με επιπλοκές κυρίως από το νευρικό σύστημα. Στη συνέχεια σε συνεργασία με το Παιδοχειρουργικό και Ογκολογικό Τμήμα του Great Ormond Street Hospital διενεργήθηκε ερευνητικό πρωτόκολλο για την διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας του διαρροϊκού συνδρόμου παιδιών μετά από χειρουργική εκτομή κοιλιακού νευροβλαστώματος. Και τέλος στο ίδιο νοσοκομείο ξεκίνησα τη βάση δεδομένων για τη μελέτη και αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων για τη διάγνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στα παιδιά.
 • Μετά την επιστροφή μου στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας συμμετείχα σε ερευνητικό πρωτόκολλο σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με σκοπό την ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην οδοντική πλάκα των παιδιών.
 • Στη συνέχεια διενεργήθηκε ερευνητικό πρωτόκολλο σε συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου για τη σύγκριση της πεχαμετρίας και του μεταγευματικού υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στα παιδιά.
 • Με την έναρξη του έτους 2000 και μέχρι το τέλος του 2002 είχα την αποκλειστική ευθύνη ερευνητικού πρωτοκόλλου για τη μελέτη των Χρόνιων Φλεγμονωδών Παθήσεων στα παιδιά με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή της κλινικής προβολής, ηλικίας έναρξης, εντόπισης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και έκβασης της ελκώδους κολίτιδας και νόσου του Crohn στα παιδιά.
 • Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογιας και Διατροφής το 2005 πρότεινα και ανέλαβα μαζί με μέλη του Ιδρύματος τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
 • Ως μέλος του ΔΣ. της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας συμμετείχα στην Πανελλήνια έρευνα μελέτης της κοιλιοκάκης στα παιδιά

Β. Δημοσιεύσεις στον Διεθνή Ιατρικό Τύπο

 • Objective passive smoking indicators and respiratory morbidity in young children.

Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Lazopoulou D, Theodoridou M, Maravelias K, Matsaniotis N. Lancet 1995;346:280-281

 • Factors modifying exposure to environmental tobacco smoke in children. Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Haley N. Matsaniotis N Cancer Causes and Control 1997;8:73-76.
 • Long term outcome of brain manganese deposition in patients on home parenteral nutrition. Kafritsa Y, Fell J, Long S, Bynevelt M, Taylor W, Milla P Arch Dis Child 1998;79:263-265.
 • Upper gastrointestinal disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain. Roma E, Panayiotou J, Kafritsa Y, Van-Vliet C, Gianoulia A, Constantopoulos A. Acta Paediatr 1999;88: 232-9
 • Peptic ulcer: Is it a common cause of upper gastrointestinal symptoms? Roma E, Kafritsa Y, Panayiotou J, Liakou R, Constantopoulos A. Eur J Ped 2001
 • Erythropoietin levels in children and adolescents with inflammatory bowel disease. Tsitsika A, Stamoulakatou A, Kafritsa Y, Paleologos G, Panayotou I, Premetis E Roma E, Papassotiriou I. J PediatrHematol Oncol. 2005 ;27(2):93-6.
 • Intrafamilial spread of Helicobacter pylori infection in Greece Roma E, Panayiotou J, Pachoula J, Kafritsa Y, Constantinidou C, Mentis A, Syriopoulou V. J Clin Gastroenterol. 2009 ;43(8):711-5.
 • Acute gastrointestinal graft versus host disease in pediatric patients: serum albumin on day 5 from initiation of therapy correlates with non-relapse mortality and overall survival.

Goussetis E, Paisiou A, Kitra V, Peristeri I, Vessalas G, Stefanaki K, Panayotou I, Giamaiou K, Kontou E, Kitzoni M, Dimopoulou MN, Karkelis S, Kafritsa Y, Rapsomaniki E, Papassotiriou I, Tsirigotis P, Roma E, Graphakos S.

Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(7):1058-66.

 • The presence of Helicobacter pylori in dental plaque of children and their parents: is itrelated to their periodontal status and oral hygiene

Tsami A, Petropoulou P, Kafritsa Y, Mentis YA, Roma-Giannikou E.

Eur J Paediatr Dent. 2011;12(4):225-30.

 • Screening for coeliac disease in preschool Greek children: the feasibility study of a community-based project

Karagiozoglou-Lampoudi T, Zellos A, Vlahavas G, Kafritsa Y, Roma E, Papadopoulou A, Fotoulaki M, Karyda S, Xinias I, Savvidou A

Acta Paediatr. 2013 Jul;102(7):749-54.

 • Hemorrhage due to Dieulafoy’s Lesion in a Preterm Neonate: A Case Report and

Literature Review of the Lesion in Neonates Salakos C, Kafritsa P, de Verney Y,

Sageorgi A, Zavras N. Massive Gastric. Case Rep Pediatr. 2015;2015:937839.

 • Scarpato E, Kolacek S, Jojkic-Pavkov D, Konjik V, Živković N, Roman E, Kostovski A, Zdraveska N, Altamimi E, Papadopoulou A, Karagiozoglou-Lampoudi T, Shamir R, Bar

Lev MR, Koleilat A, Mneimneh S, Bruzzese D, Leis R, Staiano A; MEAP Group.

Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents in the

Mediterranean Region of Europe. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 pii: S1542-3565(17)31316-2.

Διδακτικό έργο

 • Μετά το τέλος της ειδικότητας και ως επιστημονικός συνεργάτης στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας μου δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθώ με την εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική εκτοετών φοιτητών της Ιατρικής.
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998-1999 και 1999-2000 συμμετείχα στην διδακτική ομάδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική», στο μάθημα Κοινωνική και Προληπτική Παιδιατρική.
 • Κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 συμμετείχα στην διδακτική ομάδα του μαθήματος «Παιδιατρική Γαστρεντερολογία και Διατροφή» του έκτου έτους σπουδών της Ιατρικής Σχολής.
 • Κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 συμμετείχα με διαλέξεις σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων παιδιάτρων του Μακαρείου Νοσοκομείου (Λευκωσία, Κύπρος).
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2009 συμμετείχα με διαλέξεις σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα νοσηλευτών και παιδιάτρων της ΕυρωκλινικήςΠαίδων καθώς και σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα παιδιάτρων της Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ.
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2019 συμμετείχα με διαλέξεις σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα φοιτητών, ειδικευομένων ιατρών στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 • Μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
 • Μέλος της European Society of Pediatric Research.
 • Mέλος της European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής.
 • Μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής.
 • Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
 • Μέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.

Διακρίσεις σε Επιστημονικές Εταιρείες

 • Ειδική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας , Ηπατολογίας και Διατροφής (2003-2005).
 • Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (2005-2010).
 • Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (2010-σήμερα).
 • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιάτρων (2005-σήμερα).

Βραβεία

 • Χωρέμειο έπαθλο» (γ΄ βραβείο) από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία για την εργασία «Παθητικό κάπνισμα και μέτρηση κοτινίνης ούρων στα Ελληνόπουλα» (1991).
 • «Young Investigator Award» από την Ευρωπαική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και Διατροφής για την εργασία «Manganese Toxicity and euronaldepositioni reversible». (Τουλούζη 1998).
 • Βράβευση από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου της ξενόγλωσσης εργασίας «Upper Gastrointestinal Disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain». (Αθήνα 2000).
 • Βράβευση από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου της ξενό-γλωσσης ανακοίνωσης «Ιs H. pyloripresent in dentalplaque of children and theirfamilies ?». (Αθήνα 2000).
 • Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (2005-2010).

Site: www.gastropediatrics.gr