ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ

Ειδικότητα: Παιδογαστρεντερολόγος

Θέση: Διευθυντής Παιδογαστρεντερολόγος ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 15/10/87 Πτυχίο Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός αποφοίτησης Άριστα)
 • 15/3/89-27/1/90 Ειδικότητα Παθολογίας, 251-Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
 • 20/3/9-30/5/90 Ειδικότητα Παθολογίας, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αμαλιάδας Ηλείας
 • 7/1/91-6/30/94 Ειδικότητα Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο του Texas, Southwestern Medical Center, Dallas Texas(Dallas Children’s Hospital and Parkland Memorial Hospital)
 • 7/1/94-6/30/97 Ειδικότητα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, Πανεπιστήμιοτου Harvard, Νοσοκομείο Παίδων Βοστόνης (Children’s Hospital) και Γενικό Νοσοκομείο Μασσαχουσέττης (Massachusetts General Hospital)
 • 12/11//87 Άδεια εξασκήσεως Ιατρικής στην Ελλάδα
 • 1990 Εκπαιδευτική επιτροπή για αλλοδαπούς πτυχιούχους Ιατρικής στις Η.Π.Α. (ECFMG).
 • 1993 Ομοσπονδιακή άδεια εξασκήσεως Ιατρικήςστις Η.Π.Α. (FLEX).
 • 12/10/94 Λήψη ειδικότητας Γενικής Παιδιατρικής στις Η.Π.Α. (American Board of Pediatrics)
 • 1995  Άδεια εξασκήσεως Ιατρικής στην Πολιτεία της Μασσαχουσέττης
 • 19/1/96 Λήψη ειδικότητας Γενικής Παιδιατρικής στην Ελλάδα. Άδεια εξασκήσεως Ιατρικής στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης
 • 5/8/97 Λήψη υποειδικότητας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και διατροφής στις Η.Π.Α. (Board in Pediatric Gastroenterology and Nutrition)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1/7/97-30/3/98 Λέκτορας στην Παιδιατρική, Πανεπιστήμιοτου Rochester Νέας Υόρκης
 • 1/4/98-30/6/98 Επίκουρος Καθηγητής στην Παιδιατρική, Πανεπιστήμιο του Rochester Νέας Υόρκης
 • 1/7/94-30/6/97 Fellow in Medicine, Νοσοκομείο Παίδων
  (The Children’s Hospital), Βοστόνη Fellow in Pediatric, Γενικό Νοσοκομείο Μασσαχουσέττης (Massachusetts General Hospital), Βοστόνη
 • 1/1/96-30/6/97 Παιδίατρος (Staff) στο Νοσοκομείο Norwood της Μασσαχουσέττης
 • 1/7/97-30/6/98 Assistant Attending in Pediatrics, Noσοκομείο Strong Memorial, Rochester ΝέαΥόρκη
 • 1998-σήμερα:
  – Επιστημονικός Συνεργάτης της Ευρωκλινικής Παίδων
  – Σύμβουλος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σε παιδογαστρεντερολογικά- ηπατολογικά περιστατικά.
  – Ελεύθερο επάγγελμα

Κλινικό Ενδιαφέρον 

 • Παθήσεις κινητικότητας πεπτικού, Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, Παθήσεις πεπτικού νεογνών
  Επιτελούμενες επεμβάσεις: Γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, πολυπεκτομές, διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG), 24ωρη πεχαμετρία, βιοψία ήπατος

Επιστημονικό έργο 

 • 1/1/90-30/6/90 Ερευνητικός βοηθός στο εργαστήριο Λοιμώξεων της πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1/7/95-30/6/97 Ερευνητικός βοηθός στο εργαστήριο Αναπτυξιακής Ανοσολογίας (Development al Immunology Laboratory) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Τεχνικές: καλλιέργειες κυττάρων χρησιμοποίηση φθορίζοντος μικροσκοπίου, ELISA, PCR, Northern blo thybridization, ραδιοανοσομέτρηση υποδοχέων)

Κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα

 1. Siafakas C. Kleinman RK. Acute and chronicdiarrhea.(Οξεία και χρόνια διάρροια) In Berg, Ingelfinger, Wald (eds), CurrentPediatricTherapy 16 (Τρέχουσα Παιδιατρική Θεραπευτική). Philadelphia:WB Saunders Co.,1999: 637-641.
 2. Siafakas C. Jonas MM. Neonatal hepatitis. (Νεογνικήηπατίτιδα) In Wyllie R, Hyams JS (eds). Pediatric Gastrointestinal Disease: pathophysiology, diagnosis, management. (ΠαιδιατρικήΓαστρεντερολογικήΝόσος: παθοφυσιολογία, διάγνωση, θεραπεία) 2d Ed. Philadelphia. WB Saunders Co.,1999:553-567.
 3. Siafakas C. G Miller TL. Pediatric Nutrition. (ΔιατροφήστηΠαιδιατρική). Ιn Green M. Haggerty RJ, Neitzman ML (eds). Ambulatory pediatrics (ΕπείγουσαΠαιδιατρική) 5th Ed. Philadelphia: WB Saunders Co.,1999:117-129.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Siafakas C. Sanderson IR, Walker WA and Xanthou M. Breast milk cells and their interaction with intestinal mucosa. (Τα κύτταρα του μητρικού γάλακτος και η αλληλεπίδρασή τους με το ανθρώπινο εντερικό επιθήλιο).  In: Neonatal Hematology and Immunology III. Bellanti JA, Bracci R, Prindull G, Xanthou M (eds). Amsterdam, Elsevier Science BV 1997:121-126.
 2. Siafakas C, Jonas MM and Perez-Atayde AR. Abnormal bile acid metabolism and neonatal hemochromatosis: a subset with poor prognosis. (Παθολογικός μεταβολισμός χολικών οξέων και νεογνική αιμοχρωμάτωση: μία υπο-ομάδα με κακή πρόγνωση). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1997;25:321-326.
 3. Siafakas C., Fox V., Klaes L., Nurko S., Treatment of severe gastrointestinal bleeding in children with Octreotide. (Θεραπεία σοβαρής αιμορραγίας από το γαστρεντερικό στα παιδιά, με Οκτρεοτίδιο).  J Pediatr Gastroenterol Nutr1998;26:356-359.
 4. Siafakas CG, Miller T and Brown MR.  Image of the month. (Η φωτογραφία του μήνα). Gastroenterology 1998;115:13.
 5. Siafakas CG, Alexander S, Herrin J and Furuta G.  Early onset of nephrotic syndrome after Penicillamine treatment in a pediatric patient with Wilson’s disease. Casepresentation and review of literature. (Πρόωρη εμφάνιση νεφρωσικού συνδρόμου μετά θεραπεία με πενικιλλαμίνη σε ένα παιδιατρικό ασθενή με νόσο του Wilson). Am J Gastroenterol 1998;93: 2544-6.
 6. Siafakas C., Vottler TP, Andersen JM. Rectal prolapse in pediatrics.(Πρόπτωση ορθού στα παιδιά) Review. Clin Pediatr (Phila) 1999;38(2):63-72.
 7. Siafakas CG, Anatolitou F, Fusunyan R, Walker WA and Sanderson IR.  Vascular endothelial growth factor (VEGF) is present in human breast milk and its receptor is present on intestinal epithelial cells. (Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας είναι παρών στο μητρικό γάλα και ο υποδοχέας του στο ανθρώπινο εντερικό επιθήλιο). PediatrRes 1999;45: 652-7.
 8. Siafakas CG, Brown MR and Miller TL.  Neonatal pancreatitis associated with familial lipoprotein lipase deficiency (Νεογνική παγκρεατίτιδα σχετιζόμενη με έλλειψη του ενζύμου της λιποπροτεϊνικής λιπάσης). J Pediatr Gastroenterol Nutr1999;29:95-98.
 9. Siafakas CG, Ryan CK, Brown MR and Miller TL.
  Multiple esophageal rings: an association with eosinophilic esophagitis. Πολλαπλοί οισοφαγικοί δακτύλιοι: μια συσχέτιση με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Am J Gastroenterol 2000; 95:1572-76.
 10. Σιαφάκας Κ, Παναγιώτου-Αγγελακοπούλου Ι.  Οξεία διάρροια. Παιδιατρική 2001;64: 4-13.
 11. Σιαφάκας Κ Γ. Σίτιση υγιούς νεογνού και βρέφους. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 2001;13:34-37.
 12. Σιαφάκας Κ, Brown MR, Ryan CK, Miller TL. Η μη λιθιασική νόσος των χοληφόρων στα παιδιά. Το σπινθηρογράφημα χοληφόρων μετά την έγχυση χολοκυστοκινίνης στη διερεύνηση του χρόνιου κοιλιακού πόνου. Σύγχρονη Ιατρική ενημέρωση. Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001; 49-56.
 13. Papadopoulou A, Vazeou A, Siafakas C, Papadimitriou A, Bartsocas C. Nutrition alimplications of chronic dyspepsia in children (Οι διαιτητικές συνέπειες της χρόνιας δυσπεψίας στα παιδιά) DigDisSci 2002;47(1):32-37.
 14. Σιαφάκας Κ, Ρώμα-Γιαννίκου Ε. Χρόνια Διάρροια. Δελτ Α’ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2002;49:18-27

Διδακτικό έργο

 • 1/7/94-30/6/99 Συμμετοχή στην εκπαίδευση ειδικευομένων στην Παιδιατρική και φοιτητών ιατρικής στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ (Μασσαχουσέττης) και Rochester Νέας Υόρκης
 • 10/99-8/00 Επιστημονικός συνεργάτης Χαροκοπείου πανεπιστημίου, τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής. Εκπαίδευση Φοιτητών Διαιτολογίας στην Παιδιατρική Διατροφή μέσα στα πλαίσια του μαθήματος «Κλινική Διαιτολογία».

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 • Ελληνικής Παιδιατρικής εταιρείας
 • Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής

Βραβεία

 • Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 1997-98, στο παιδιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Rochester Νέας Υόρκης