ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ

Ειδικότητα: Νοσηλεύτρια ΤΕ

Θέση: Νοσηλεύτρια στην παιδοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής, Τεχνολογικό ίδρυμα Λαμίας
 • Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)
 • Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλεύτριας σε όλη την επικράτεια από την 27/01/2012

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 01/09/2021-έως σήμερα: Νοσηλεύτρια στην παιδοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική κλινική.
 • 15/11/2016-04/08/2021: Νοσηλεύτρια στην παιδοχειρουργική κλινική στον όμιλο ΙΑΣΩ.
 • 01/01/2013-01/11/2016: Υπάλληλος γραφείου στο τμήμα επιστροφών και παραπόνων στην εταιρία E-shop.gr.
 • 01/04/2011-30/09/2011: Πρακτική Άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σεμινάρια – Συνέδρια

 • 12-15 Μαΐου 2008: Παρακολούθηση 35ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου με θέμα: Νοσηλευτική ˗ Ασφάλεια και Ποιότητα στο Εργασιακό Περιβάλλον (International Continuing Nursing Education Credits)
 • 14/12/2016: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου της Νοσηλευτικής διεύθυνσης Ιασώ Παίδων με θέμα: Το παιδί με χειρουργικό πρόβλημα στο νοσοκομείο
 • 25/01/2017: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού μαθήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Νοσηλευτική με θέμα: Λειτουργίες Διοίκησης και Ηγεσία
 • 8-03-2017: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Μαθήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Νοσηλευτική με θέμα: Συνήθη προβλήματα στα παιδιά που οδηγούν σε διαταραχές ισοζυγίου υγρών
 • 29-03-2017: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Μαθήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Νοσηλευτική με θέμα: Χορήγηση οξυγόνου στα παιδιά. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Νοσηλευτής
 • 13-12-2017: Παρακολούθηση 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική στην Καρδιο-αναπνευστικη Αναζωογόνηση με την συνδιοργανώσει η Νοσηλευτική Διεύθυνση ΙΑΣΩ με το Ινστιτούτο Μελέτης Βαριάς Νόσου
 • 29-30/03/2019: Παρακολούθηση 2ο Πολυθεματικό Νοσηλευτικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε στο Μουζάκη Καρδίτσας
 • 8-5-2019: Παρακολούθηση 3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελέγχου Λοιμώξεων που διοργάνωσε η Νοσηλευτική Διεύθυνση ΙΑΣΩ.
 • 14-06-2019: Παρακολούθηση σεμιναρίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών με θέμα: Στηρίζοντας το πρόωρο νεογνό: Από την αξιολόγηση πρωίμων δεξιοτήτων σίτισης ως την παρέμβαση.
 • 01-10-2019: 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή (Nursing Colorectal Course) Αθήνα .

Συγγραφικό Έργο

 • 2011: Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Χειρουργικός Ασθενής ˗ Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις ˗ Μετεγχειρητικά.
 • 2010: Προπτυχιακή Εργασία με Θέμα: Κακοποίηση των Ηλικιωμένων.

Ξένες Γλώσσες

 • 23 Μαΐου 2010: Αγγλική Γλώσσα καλή γνώση
 • Πτυχίο Test of Interactive English.

Γνώση Η/Υ

 • Πιστοποίηση ECDL KeyCERT IT BASIC
 • Windows VISTA Business, Windows 7 Pro. Καθημερινές εργασίες όπως αρχειοθέτηση, email, επεξεργασία φωτογραφιών κτλ.