ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΑΤΡΗΣΙΑ ΟΡΘΟΥ

ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑ PSARP


Λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση, ο ασθενής αρχίζει ένα πρόγραμμα διαστολών του πρωκτού το οποίο είναι μέρος της θεραπείας αποκατάστασης της ορθοπρωκτικής ανωμαλίας. Οι διαστολές είναι απαραίτητες για την αποφυγή ίνωσης και κατά συνέπεια στένωσης του πρωκτού, που θα προκύψει από την επούλωση του χειρουργικού τραύματος.

Οι γονείς εκπαιδεύονται να κάνουν διαστολές, με κηρία Heagar, στον μικρό ασθενή στο σπίτι με το πρωτόκολλο που θα καθοριστεί από τον θεράποντα ιατρό

Όταν το επιθυμητό νούμερο του κηρίου Heagar, σύμφωνα με την ηλικία εισέρχεται με ευκολία, αποφασίζεται και εκτελείται η σύγκλειση της κολοστομίας. Μετά την σύγκλειση της κολοστομίας, το πρόγραμμα διαστολών συνεχίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο

Όσο το νούμερο του κηρίου Heagar αυξάνει, η είσοδός του στον πρωκτό είναι ίσως ελαφρά επώδυνη. Ωστόσο οι διαστολές πρέπει να συνεχίζονται διότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο κίνδυνος στένωσης του πρωκτού με τις επακόλουθες  συνέπειες.

Επίσης εάν μειωθεί πρόωρα ο αριθμός των διαστολών, το αποτέλεσμα είναι ο τραυματισμός με την επόμενη διαστολή. Αυτό οδηγεί σταδιακά στη δημιουργία ίνωσης και στένωσης του πρωκτού. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι διαστολές, η διαδικασία πρέπει  να ξεκινά από την αρχή.